Entrance to Fort Monostor

On a sunny October morning – almost two years ago – I went on another family trip adventure with my father, brother and youngest sister. This time our aim was to further explore the northern part of Hungary, especially the historic 19th century Fort Monostor of Komárom – located on the right bank of the River Danube – and seeing the permanent exhibitions within the fort itself.

Egy napsütéses októberi reggelen – majdnem két évvel ezelőtt – újabb kisebb családi kalandra indultam édesapámmal, fivéremmel és legfiatalabb húgommal. Ezúttal arra törekedtünk, hogy tovább vizsgáljuk Magyarország északi részét, különös tekintettel a Duna jobb partján fekvő 19. századi történelmi jelentőségű Monostori erődre és hogy megtekintsük az állandó kiállítást az erődben.

We took a 90-minute drive from central Budapest to the Transdanubian city of Komárom (present-day Hungary). In the old days, Komárom was one big municipality together with Komárno (Slovakia) where they built these fortresses that formed part of the defence system against the Ottoman invasions. Fort Monostor was one of them and it was built during the Napoleonic wars on the right bank of the river Danube to guard and protect the already existing fortresses in Komárno.

A Budapestről mintegy másfél órás autózást követően érkeztünk meg az észak-dunátúli Komáromba. Mint tudjuk, (a Duna jobb partján fekvő, Komárom) anno egy nagyobb várost alkotott a ma Szlovákia területén lévő (balparti) Komarno-val, (mely most Szlovakia fővárosa). Itt épültek fel a török elleni végvárrendszer részeként is funkcionáló, de leginkább Komáromot védő erődítmények. A Monostori erőd volt az egyik ilyen amit még a napóleoni háborúk idején kezdtek építeni a Duna jobb partján.

The courtyard with the officers’ wing and the hospital

Upon entering the main entrance with a miniature clocktower situated atop the gatehouse, an extensive courtyard opens up, bordered by the most important premises of the fort; the east and the west wings. Facing north are the officers’ quarter and the hospital. On our right are the carriage-barn and stables and to our left are the canteen and the bakery. We attentively walked from the east to the west wing where we saw the remnrants of a bygone era.

A kisebb toronyórával ellátott főkapun áthaladva az erőd belső udvara fogadja a látogatót, amelyet a keleti és a nyugati szárnyak határolnak. Északra a tisztiszárny és a kórház volt, míg jobbra a kocsiszín és az istállók, balra az étkezde és a pékség volt. végigsétáltuk a keleti és nyugati szárnyakat összekötő folyosókat, ahol az ódon falak közt felsejlett a régmúlt idők homálya.

Fort Monostor functioned as an outpost defence for Komárom and Vienna in the course of the Napoleonic wars. It was the largest and most advanced fortification of Austro-Hungarian Empire. It was the famous Commander George Klapka who triumphantly fought off the Austrian troops several times during the war of Hungarian Independence in 1848. Despite it was eventually captured by the Habsburg, he was the only Commander who managed to surrender Fort Monostor on honourable terms without any bloodshed.

A Monostori Erőd az Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb megerősített erődítményeként szolgált, melynek feladata Bécs előretolt védelme volt. Ezt védte az 1848-as szabadságharc egyetlen nyertes várvédője Klapka György honvédtábornok. A szabadságharc elbukását követően, a Habsburgokkal kötött egyezség után sértetlenséget kapott a vár teljes helyőrségének is.

After seeing the two west-side bastions we ventured into the famous 150-years old bastion adjacent to the River Danube. The Danube Bastion is one of the largest and most important part of Fort Monostor. Shaped like a locked horse-shoe, it is entirely grass-covered, surrounded by moats and it has a large inner courtyard and a 4-storey high cannon tower. Inside Fort Monostor there are a few permanent exhibitions displaying various aspects of the life by the river Danube and history of the city. One can learn about the military life of Komárom, the aspect of river navigation and the history of the tradional crafts along the Danube, including the unrivalling chronicles of breadmaking. 

A két nyugati fekvésű bástya megtekintését követően a 150 éves, híres Duna-parti bástya felé vettük utunkat. A Dunai bástya az erőd legméretesebb és legfontosabb eleme. Az épület egy földdel fedett, árkokkal körülvett, középudvaros, zárt patkó alakú, 4 szintes ágyútorony. Az erődben több fontosabb tárlat is látogatható: a Komárom katonaéletét bemutató, “Várak, Erődök, Katonák” továbbá a dunai hajózás és a duna-menti mesterségek hagyományait ismertető “Duna, Hajók, Mesterségek” valamint a Kenyérmúzeum, amely a kenyér és a hazai sütőipar történetét eleveníti fel.

Completing our tour of Fort Monostor’s majestic features, we celebrated over a coffee and discussed how Komárom thriumphantly withstood numerous sieges for centuries. As part of The Wayfarer’s Journal, I hope you enjoyed this brief insight to the history of Hungary and get a chance to visit this place at some point in the near future. 

Hosszú körsétánkát a bástya presszójában kávé mellett ünnepeltük meg, miközben az erőd és a benne harcoló védőknek hódítók elleni évszázados helytállásáról gondolkoztunk, magasztos tulajdonságaikat emlegetve. Bízom benne, hogy élvezettel olvastátok az erődről a Vándornapló részeként készült élménybeszámolómat és mihamarabb lehetőségetek adódik eljutni a Komáromi Monostori erődbe, egy családi kirándulásra.

Inner courtyard of the Danube Bastion
Inside the cannon tower
The cannon tower
Scenery above the bastion
Opposite lies the city of Komárno